Impreza

współfinansowana

z budżetu

miasta Płocka

Foto

25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014

REGULAMIN

  1. ORGANIZATORZY:

 

-  Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Płock”

 

  1. MIEJSCE I TERMINY ZAWODÓW:

 

Stadion Miejskiego Centrum Sportu w Płocku, ul. Sportowa 3

Początek zawodów godz. 1230

 

1.   26.04.2018 r.   godz. 12.30 – czwartek sesji wiosennej

2.   10.05.2018 r.   godz. 12.30 – czwartek sesji wiosennej

3.   17.05.2018 r.   godz. 12.30 – czwartek sesji wiosennej

4.   24.05.2018 r.   godz. 12.30 – czwartek sesji wiosennej

5.   07.06.2018 r.   godz. 10:00 – Finał Czwartków

 

 

  1. KONKURENCJE:

 

Dziewczęta:          60m, 300m, 600m,

skok w dal,

skok wzwyż,

piłeczka palantowa.

 

Chłopcy:               60m, 300m, 600m, 1000m,

skok w dal,

skok wzwyż,

piłeczka palantowa.

  1. UCZESTNICTWO:

 

Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI (właściwy rocznik). Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych.

Obowiązek przestrzegania niniejszego punktu spoczywa na opiekunie danego zawodnika, zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż 2 konkurencjach, (przy czym jedna techniczna, jedna biegowa) bez względu na osiągnięty wynik nie będą klasyfikowani w komunikacie końcowym danej serii czwartku. Wyniki z serii czwartku, w której naruszono regulamin nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji upoważniającej do startu w finale.

Za wynik ostateczny organizator uznaje wynik wskazany w komunikacie końcowym serii zawodów (po weryfikacji końcowej startów).  W przypadku złamania regulaminu, które zostanie ujawnione w trakcie tworzenia komunikatu końcowego wynik zawodnika, który złamał regulamin zostanie anulowany. W klasyfikacji generalnej zostanie umieszczony kolejny zawodnik z listy rankingowej.

 

Odpowiedzialność za badania lekarskie spoczywa na opiekunach grup lub indywidualnie na rodzicach.

 

  1. KLASYFIKACJA:

 

Dzieci, które osiągną najlepsze wyniki w całym cyklu „Czwartków Lekkoatletycznych”, 18 najlepszych z konkurencji biegowych i 12 najlepszych w konkurencjach technicznych kwalifikuje się do FINAŁU MIEJSKIEGO.

W finale zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej).

 

  1. NAGRODY:

 

Na każdym„Czwartku LA” przewidziane są dyplomy za miejsca I, II, III

 

FINAŁ MIEJSKI – dyplomy za I, II i III miejsce, nagrody rzeczowe w zależności od możliwości finansowych organizatora.

 

  1. POSTANOWIENIA ORGANIZATORA.

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie z zachowaniem, co najmniej tygodniowego okresu na powiadomienie zainteresowanych.

Opiekunowie zawodników startujących w zawodach serii Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych zobowiązani są dostarczyć podpisaną kopie regulaminu informując w ten sposób organizatora o akceptacji jego warunków.

 

 

Za organizatora:

 

 

 

 

Prezes MUKS PŁOCK

Jacek Koziński

Sędzia Główny

Maciej Dobrzeniak

Sponsorzy:


 


 

Partnerzy: