Impreza

współfinansowana

z budżetu

miasta Płocka

Foto

25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014
25 września 2014

REGULAMIN

  1. ORGANIZATORZY:
  •  Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Płock”
  1. MIEJSCE I TERMINY ZAWODÓW:

Stadion Miejskiego Centrum Sportu w Płocku, ul. Sportowa 3

Początek zawodów godz. 1230

Harmonogram zawodów:           

MIESIĄC

DZIEŃ

   

maj

11, 18, 25, 31

czerwiec

13 (FINAŁ)

wrzesień 14, 21, 28 (czwartki sesji jesiennej)

 

 

 

 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów zostaną zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem. 

  1. KONKURENCJE:

Dziewczęta:

60m, 300m, 600m

skok w dal

skok wzwyż

rzut piłeczką palantową

Chłopcy:

60m, 300m, 600m, 1000m

skok w dal

skok wzwyż

rzut piłeczką palantową

  1. UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI (właściwy rocznik). Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych.

Obowiązek przestrzegania niniejszego punktu spoczywa na opiekunie danego zawodnika. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż 2 konkurencjach, (przy czym jedna techniczna, jedna biegowa) bez względu na osiągnięty wynik nie będą klasyfikowani w komunikacie końcowym danej serii czwartku. Wyniki z serii czwartku, w której naruszono regulamin nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji upoważniającej do startu w finale.

Za wynik ostateczny organizator uznaje wynik wskazany w komunikacie końcowym serii zawodów (po weryfikacji końcowej startów).  W przypadku złamania regulaminu, które zostanie ujawnione w trakcie tworzenia komunikatu końcowego wynik zawodnika, który złamał regulamin zostanie anulowany. W klasyfikacji generalnej zostanie umieszczony kolejny zawodnik z listy rankingowej.

Odpowiedzialność za badania lekarskie spoczywa na opiekunach grup lub indywidualnie na rodzicach.

  1. KLASYFIKACJA:

Dzieci, które osiągną najlepsze wyniki w całym cyklu „Czwartków Lekkoatletycznych”, 18 najlepszych z konkurencji biegowych i 12 najlepszych w konkurencjach technicznych kwalifikuje się do FINAŁU MIEJSKIEGO.

W finale zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej).

  1. PUNKTACJA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI:

Dodatkowo prowadzona jest punktacja nauczycieli i szkół. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zakwalifikowanych do finału. Tabela punktowa finału zostanie ogłoszona oddzielnym powiadomieniem. (W klasyfikacji nauczycieli pod uwagę brane są tylko wyniki zawodników zakwalifikowanych do finału miejskiego)

W rankingu szkół klasyfikowana będzie frekwencja (ilość uczestników) zawodników na wszystkich zawodach łącznie z finałem miejskim bez względu na zajmowane miejsca w poszczególnych seriach zawodów pod warunkiem, iż dany zawodnik wystartował, w co najmniej 2 seriach cyklu miejskich czwartków lekkoatletycznych w Płocku nie łamiąc postanowień niniejszego regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem postanowień punktu 4.

  1. NAGRODY:

Na każdym „Czwartku LA” przewidziane są dyplomy za miejsca I, II, III

FINAŁ MIEJSKI – dyplomy za I, II i III miejsce, nagrody rzeczowe w zależności od możliwości finansowych organizatora.

  1. POSTANOWIENIA ORGANIZATORA.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w formie pisemnej w niniejszym regulaminie z zachowaniem, co najmniej 2 tygodniowego okresu na powiadomienie zainteresowanych.

Opiekunowie zawodników startujących w zawodach serii Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych zobowiązani są dostarczyć podpisaną kopie regulaminu informując w ten sposób organizatora o akceptacji jego warunków.

 Za organizatora:

 

 

Prezes MUKS PŁOCK

Jacek Koziński

Sędzia Główny

Maciej Dobrzeniak

Sponsorzy:


 


 

Partnerzy: